Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
Kategoria:

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci".
                                             W. Szymborska

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani mgr Marii Romańskiej,
zasłużonej nauczycielki języka polskiego.

Pani Profesor była związana z Zespołem Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu od początku jego istnienia. Cechowała Ją sumienność i pracowitość, szczególną wagę przykładała do pielęgnowania piękna mowy ojczystej. Pani Profesor była doskonałym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży. Realizowała etos nauczyciela w rozumieniu Stefana Żeromskiego – czyli jako służbę młodemu pokoleniu Polaków. Poświęcała swój czas, aby rozwijać zainteresowania uczniów.

Droga Pani Marylko, żegna Panią dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz absolwenci ZSB, którzy zapamiętają Panią jako człowieka życzliwego, mądrego, ciepłego i wrażliwego. Będzie Pani zawsze obecna w pamięci i we wspomnieniach. Spoczywaj w Pokoju! .

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
(...)jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
(...)jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"
                                                                    Ks. J. Twardowski

 

Kategoria:

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu już po raz piaty w rankingu Perspektyw otrzymał tytuł Srebrnej Szkoły 2021.

W Warszawie odbył się XXIII Finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w kategorii Technika zajęło 190 miejsce w Polsce, a na Podkarpaciu 13. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. Należy podkreślić, iż mielecka „budowlanka” już po raz szósty została doceniona, gdyż tytuł Srebrnej Szkoły otrzymała w 2013 roku, 2017, 2019,2020 natomiast tytuł Brązowej Szkoły w 2015.

Kategoria:

W nocy z 18 na 19 grudnia 2020 roku odbyły się nocne finały ogólnopolskiego drużynowego konkursu „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”. Wiktoria Pleban , Wiktoria Kubat i Agnieszka Blacha rywalizowały z sześcioma drużynami z Krakowa, Rzeszowa, Torunia, Szczecina, Poznania, Lublina. Uczniowie zmierzyli się w kategoriach Morderczy Quiz z Jackiem Kaczmarskim, Jaka to historia z Jackiem Kaczmarskim, Postać z Jackiem Kaczmarskim, Czarne Historie z Jackiem Kaczmarskim, Puzzle z Jackiem Kaczmarskim, Jaka to melodia z Jackiem Kaczmarskim.

Czytaj więcej...