Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Historia Nadania Zespołowi Szkół Budowlanych imienia Żołnierzy Armii Krajowej
Nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych w Mielcu imienia Żołnierzy Armii Krajowej było próba zachowania w pamięci bohaterów, którzy oddali życie za wolność ojczyzny. Był to również wyraz czci dla tych, którzy cierpieli w więzieniach i obozach. Od września 1995 roku ruszyły przygotowania do nadania Technikum Budowlanemu w Mielcu imienia Żołnierzy Armii Krajowej. Patronat nad przedsięwzięciem zaplanowanym na okres dwóch lat przyjął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - odział Mielec pod przewodnictwem kapitana Tadeusza Orłowskiego.

Prace przygotowawcze prowadziła komisja, którą kierowała ówczesna dyrektor Lidia Platon. W szkole budowlanej odbyło się szereg spotkań z żołnierzami AK. 9 października 1997 roku Rada Pedagogiczna w porozumieniu s Samorządem Uczniowskim i Rada Rodziców podjęła uchwałę o rozszerzeniu trwającej kampanii na uczniów Zasadniczej Szkoły Budowlanej i Technikum Budowlanego dla Dorosłych. 22 lutego 1997 roku w mieleckiej placówce oświatowej została odsłonięta tablica pamiątkowa „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej”. Finalizacją szeregu przygotowań do wielkiej uroczystości nadania szkole tak zacnego patrona zajęła się nowo wybrana dyrekcja szkoły. Bowiem od 1 września 1997 roku nowym dyrektorem szkół budowlanych została dotychczasowa wicedyrektor, Anna Kula, zaś jej zastępcą Stanisław Starzyk. Przed nową kadrą zarządzającą oraz nauczycielami stanęło ważne zadanie, jakim było nadanie imienia szkole. Okazała uroczystość odbyła się 27 września. Jednym z nadrzędnych punktów uroczystości stało się wręczenie sztandaru ufundowanego przez kanadyjską fundację prowadzoną przez Teresę i Zdzisława Knoblów. Sztandar miał niezwykłą wartość, albowiem został zaprojektowany na podstawie Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 roku regulującego przepisy dotyczące znaków wojskowych. Na wyraźną prośbę Zdzisława Knobla, uczestnika Powstania Warszawskiego, dar wręczał Tadeusz Orłowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - odział Mielec.

Kategoria: