Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
Historia Zespołu Szkół Budowlanych

28 lutego 2014 roku Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu obchodził jubileusz 40 – lecia istnienia szkoły, a także święto patrona Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczyste obchody odbyły się w auli ZST, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, grono pedagogiczne, a także cała społeczność ZSB. Uroczystą galę jubileuszową poprowadziła Jadwiga Stala – Dudek. Oficjalne przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Stanisław Starzyk, który powitał: Starostę Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza, Wicestarostę Andrzeja Bryłę, Jadwigę Mysonę Skarbnika Powiatu Mieleckiego, Sekretarza Powiatu Jerzego Zorzyckiego, emerytowanych dyrektorów placówki: Stanisława Skórskiego, Lidię Wallich i Annę Kulę, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Mielec Jerzego Dębickiego, rodzinę kapitana Tadeusza Orłowskiego a także wszystkich nauczycieli, którzy przybyli na tę niezwykłą uroczystość.

Dyrektor Starzyk w czasie swojego wystąpienia przypomniał chlubną tradycję placówki oświatowej, którą przyszło mu kierować. Powiedział także znamienne słowa, iż rozwój szkoły przez okres czterdziestu lat oraz jej osiągnięcia to wynik ofiarnej pracy całego zespołu osób, którzy szkole poświęcili często większość swojego zawodowego życia. To wspaniali nauczyciele, wychowawcy, katecheci, ale także pracownicy administracji i obsługi. Dumą i chlubą szkoły jest sześć i pół tysiąca absolwentów, wśród których są aktywni działacze życia społecznego, księża i samorządowcy, a także tysiące pracowników branży budowlanej zarówno w kraju jak również poza jego granicami. Dyrektor Starzyk w swoim przemówieniu zaznaczył również, iż jubileusz to nie tylko doskonała okazja do wspomnień i podsumowań, ale przede wszystkim to czas do spojrzenia w przyszłość i snucia planów coraz większych sukcesów mieleckiej budowlanki. Podkreślił także niezwykłą symbolikę patrona szkoły Żołnierzy Armii Krajowej, którzy 1 marca obchodzą swoje święto Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kolejnym punktem programu była prelekcja referatu, zaprezentowanego przez Bogumiłę Starzyk, ukazującego czterdziestoletnią historię szkoły, a także prezentacja multimedialna Życie szkoły w fotografii. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz, który w swoim przemówieniu podkreślił, iż jest pod ogromnym wrażeniem chlubnej tradycji mieleckiej szkoły budowlanej, która wykształciła wielu znakomitych specjalistów tej branży. Zaznaczył także, iż absolwenci ZSB przyczynili się do rozwoju powiatu jak również miasta. Za szczególne zasługi dla rozwoju szkoły Starosta uhonorował wszystkich dyrektorów ZSB pamiątkowymi grawertonami. Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz szczególnie docenił sprawne kierowanie placówką obecnego dyrektora Stanisława Starzyka, przyznając Nagrodę Starosty Powiatu Mieleckiego. To właśnie pod kierunkiem dyrektora Starzyka, szkoła święciła jedne z największych sukcesów w swojej tradycji, została uznana w 2012 roku za najlepszą placówkę budowlaną w Polsce, a w ogólnopolskim rankingu szkół otrzymała tytuł Srebrnej Szkoły 2013 przyznawany przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. Kolejnym wzruszającym punktem programu były przemówienia emerytowanych dyrektorów, którzy z sentymentem wspominali czasy kierowania placówką. W ich wspomnienia szczególnie wsłuchała się młodzież, dla której była to żywa lekcja historii. Kolejna część spotkania została poświęcona obchodom święta patrona szkoły Żołnierzom Armii Krajowej. Z tej okazji oficjalne przemówienie wygłosił Prezes Światowego Związku Armii Krajowej – Oddział Mielec Jerzy Dębicki. Następnie odbyła się akademia, w czasie której młodzież ZSB recytowała utwory i śpiewała pieśni patriotyczne, a także przypomniała historię Armii Krajowej i wspomniała nieżyjącego już kapitana Tadeusza Orłowskiego, który przez wiele lat był Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Mielec i od momentu nadania placówce imienia, nierozerwalnie z nią związany. Po przedstawieniu młodzież wręczyła przybyłym gościom biało – czerwone róże. Akademię przygotowały nauczycielki Bogumiła Starzyk , Jadwiga Stala –Dudek, Iwona Kopera i Grażyna Paduch. Po oficjalnych uroczystościach przybyli goście spotkali się przy jubileuszowym torcie, była to okazja do wielu wspomnień, oglądania kronik, a także pamiątkowych zdjęć i wpisów do Księgi Jubileuszowej. Społeczność Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu od wielu miesięcy przygotowywała się do tego szczególnego święta. Jubileusz to efekt pracy osób zaangażowanych w przygotowywanie obchodów. Przez szereg tygodni gromadzono materiały dotyczące historii Zespołu Szkół Budowlanych, którą opracowała polonistka Jadwiga Stala –Dudek. Sekretarz szkoły Dorota Godek skrupulatnie wykonywała statystyki absolwentów kończących poszczególne zawody, a Agnieszka Czerkies wypisywała wszystkich nauczycieli zatrudnionych w ciągu czterdziestu lat istnienia szkoły. Przeszukiwano kroniki, odnajdywano najstarsze fotografie upamiętniające życie szkoły, niezapomniane wydarzenia, nauczycieli, a przede wszystkim absolwentów, z których powstała wzruszająca prezentacja autorstwa nauczycielek historii Bogumiły Starzyk i Iwony Kopery. Podziękowania należą się Józefowi Witkowi i doktorowi Jerzemu Skrzypczakowi za udostępnienie biogramów dyrektorów szkół, a także Prezesów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Mielec. Jubileusz był okazją do retrospektywnej wycieczki, która na zawsze pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej.

Kategoria: